GOPS GDÓW

Warsztaty kulinarne

12 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie odbyły się warsztaty kulinarne. Wydarzenie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram...

Projekt „Akcja Aktywizacja”

Od dnia 01.11.2017 na terenie województwa małopolskiego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Akcja Aktywizacja” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0318/17 Projekt ma na celu aktywizacje zawodową i społeczną,...

Zapytanie ofertowe – oligofrenopedagog

ZAPYTANIE OFERTOWE   Nasz znak: GOPS-5025-4-O/17 Gdów, dnia  28 grudnia 2017 roku   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w...

W dniu 22.12.2017r GOPS Gdów będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie z dnia 25 października 2017r. dzień 22.12.2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie w...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie z dnia 25 października 2017 dzień 22.12.2017 (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie w...

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

  Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego: –podręczniki – zeszyty – słowniki – encyklopedie – atlasy – tablice matematyczne – lektury szkolne – tornister (plecak szkolny) – obuwie sportowe na W-F – strój na W-F...