GOPS GDÓW

Zbiórka krwi

W dniu 2 lipca w Centrum Kultury w Gdowie w godzinach 9:00 – 13:00 będzie zbiórka krwi. Zapraszamy do pomocy.

Szukamy pracownika do świadczenia usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Marszowice od 26 czerwca 2017r. w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32 wew. 217...

Grupa wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Wychowanie dzieci zawsze jest wyzwaniem, szczególnym gdy trzeba sprostać zadaniu samemu… Rodzice którzy nie wychowują dzieci wspólnie stają przed wieloma dodatkowymi zadaniami, począwszy od organizacji dnia codziennego, a skończywszy na uporaniu się z emocjami...

Rozwój przez naukę i pracę

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Trzebini rozpoczął nabór na nowy rok szkoleniowy 2017/2018. Oferujemy naukę w następujących zawodach: kucharz, krawiec, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik samochodowy. Ośrodek...

Szukamy pracownika do świadczenia usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Fałkowice od 01 czerwca 2017r. w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32 wew. 215...

Szansa na lepsze jutro

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa...

Czysty Aniołek

Centrum Wolontariatu w Podolanach rozpoczyna swoją kolejną akcję pod nazwą Czysty Aniołek. Będzie ona polegała na zbiórce podstawowych środków czystości: mydeł, szamponów, żeli pod prysznic, szczoteczek i past do zębów itp. Dziś podajemy miejsca...

projekt: „Włącz się w obieg”

Szanowni Państwo. Do projektu„Włącz się w obieg” zapraszamy kobiety od 15 do 29 roku życia, które są osobami bezrobotnymi nie zarejestrowanymi w urzędzie pracy. Zamieszkujące woj. Małopolskie ze wskazaniem na obszary wiejskie. W ramach...