GOPS GDÓW

Projekt „Kierunek Kariera”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Projekt „Kierunek Kariera”, w ramach, którego osoby pracujące (spełniające kryteria opisane w załączniku) mogą skorzystać z dofinansowania do szkoleń językowych, komputerowych i prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E....

Mieszkanko Gminy Gdów zadbaj o siebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje mieszkanki Gminy Gdów oraz o bezpłatnym spotkaniu zdrowotnym „Warsztaty zdrowia dla kobiet”. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2018r. w Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398. Rozpoczęcie spotkania...

Wolne stanowisko pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO    Niezbędne wymagania od kandydatów:   obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu...

  Od września 2017r. do maja 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadził kolejną edycję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2017. GOPS pełnił funkcję organizacji partnerskiej...

Nabór do OHP w Trzebnicy

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Trzebini informuje o możliwości naboru na r. szk. 2018/2019 do: Szkoły Podstawowej dla Dorosłych do klasy VII i VIII, klasy III Gimnazjum dla Dorosłych Branżowej Szkoły...

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że od 1 sierpnia 2018 można składać wnioski o ustalenie prawa do: – świadczeń rodzinnych, – świadczeń wychowawczych (Program 500 +)                                                                               – świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

Nowe świadczenie „Dobry start”

1 lipca 2018r. rozpoczyna się nowy program rządowy „Dobry start” – 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do...

Projekt: „Przemoc, to broń ludzi słabych”.

  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego: „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – Edycja 2018 Projekt...