GOPS GDÓW

Zostałeś oszukany? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy!

Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów. Pomagamy seniorom – doprowadzamy do unieważnienia nieuczciwych umów. Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera...

PRZEMOC TO BROŃ LUDZI SŁABYCH

Gmina Gdów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie w roku 2018 realizował projekt w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” W ramach projektu zaplanowano działania, które wpisują...

Małopolski Tele-Anioł

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: osoby z niepełnosprawnościami i...

Informacja o wydawaniu żywności

Informacja o wydawaniu żywności   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego                 ...