GOPS GDÓW

Warsztaty kulinarne

28 lutego 2017r. w Domu Strażaka w Zręczycach odbyły się warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016r, jaki prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Uczestniczki warsztatów, pod...

DOBRY CZAS NA BIZNES-KOM

GOPS w Gdowie  wraz z  Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne  powyżej 30 roku życia na spotkanie odnośnie bezzwrotnej dotacji do 24,5 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w ramach  Projektu...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz znak: GOPS.5025-3-20/17                           Gdów, dnia 25 stycznia 2017 roku   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu...

INFORMACJA POPŻ

INFORMACJA POPŻ

  Od 1 stycznia 2017r obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób  do programu pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ. PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej: dla osoby samotnie gospodarującej...

Debata „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”

Debata „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”

W dniu 14.12.2016r w auli Urzędu Gminy w Gdowie odbyła się debata społeczna, która była podsumowaniem projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie pn.,,Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy” współfinansowanego przez...

ZAPROSZENIE Wójt Gminy Gdów Dyrektor Gimnazjum w Gdowie wraz z młodzieżą Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami socjalnymi maja zaszczyt i przyjemność zaprosić na wspólną Wigilię w dniu 23.12.2016r.(piątek) o godz.12.00 w...