Miesięczne Archiwum: Lipiec 2018

Mieszkanko Gminy Gdów zadbaj o siebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje mieszkanki Gminy Gdów oraz o bezpłatnym spotkaniu zdrowotnym „Warsztaty zdrowia dla kobiet”. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2018r. w Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398. Rozpoczęcie spotkania...

Wolne stanowisko pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO    Niezbędne wymagania od kandydatów:   obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu...