Druki do pobrania

POMOC SPOŁECZNA

 

 

Druki dotyczące stypendium szkolnego

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Formularze dotyczące świadczenia wychowawczego 500 +

Wniosek o ustalenie prawa na okres od X 2017 r. do IX 2018 r.

Załącznik do wniosku 500 + ZSW-01

Załącznik do wniosku 500 + ZSW-3

Załącznik do wniosku 500 + ZSW-04

Formularze dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + 

Wypłata w kasie Urzędu gminy Gdów

Zmiana rachunku bankowego wypłaty świadczenia

Formularze dotyczące uzyskania dochodu 

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie 500+

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie po zakończonym urlopie  wychowawczym

Formularz dla osób których  wnioski zostały przekazane do ROPS/ Urzędu Wojewódzkiego

Formularz

 

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych

Wychowawczy – zaświadczenie dla pracodawcy ŚR

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – po urlopie wychowawczym ŚR

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie

Zaświadczenie lekarskie – wystawione przez położną – druk

 

 

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Zmiana rachunku bankowego wypłaty świadczenia

Prośba o wypłatę w kasie Urzędu Gminy

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego

 

 

 

Zaświadczenie lekarskie – ustawa ZA ŻYCIEM

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – ZA ŻYCIEM

Wniosek do świadczenia jednorazowego – ZA ŻYCIEM