Fundusz alimentacyjny

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa:

1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”,

3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Akty prawne:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002229&min=1