GOPS GDÓW

Projekt: „Przemoc, to broń ludzi słabych”.

  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego: „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – Edycja 2018 Projekt...

„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”

Informujemy, że STOWARZYSZENIE GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z MAŁGORZATA SANECKA MAESTRA-FIRMA SZKOLENIOWA, realizuje projekt pt. „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!” nr RPMP.09.01.02-12-025517, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem...

Projekt rozwojowy „Gotuj po hiszpańsku II”

  Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”   Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowego modelu realizacji zadań pomocy społecznej

  GOPS–4221-9-1/18                                                  Gdów, 10 maja 2018 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowego modelu realizacji zadań...

Zapytanie ofertowe superwizji pracy socjalnej

Gdów, 23 kwietnia 2018 r. GOPS–4221-5/18   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia wyborze oferty  na realizację superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu...

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza do zapoznania się z projektem pod nazwą „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno zawodowej  

WOLNE STANOWISKO PRACY

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO zatrudnienie pracownika socjalnego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z powiększeniem i podzieleniem pomieszczenia  – przystosowanie pomieszczeń na realizację pracy socjalnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. zapytanie ofertowe_remont pomieszczeń GOPS Formularz zgłoszeniowy   ZAWIADOMIENIE...