GOPS GDÓW

Informacja – eWnioski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje jakie sprawy mogą załatwić Obywatele drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl, oraz przez jakie Banki można składać wnioski.   Informacja w załączniku: INFORMACJA eWnioski

Dobry Czas na Biznes – KOM 2

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż od dnia 10.08.2018 roku przyjmować będzie zgłoszenia w ramach II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM 2”. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku...

Projekt „Kierunek Kariera”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Projekt „Kierunek Kariera”, w ramach, którego osoby pracujące (spełniające kryteria opisane w załączniku) mogą skorzystać z dofinansowania do szkoleń językowych, komputerowych i prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E....

Mieszkanko Gminy Gdów zadbaj o siebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje mieszkanki Gminy Gdów oraz o bezpłatnym spotkaniu zdrowotnym „Warsztaty zdrowia dla kobiet”. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2018r. w Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398. Rozpoczęcie spotkania...

Wolne stanowisko pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO    Niezbędne wymagania od kandydatów:   obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu...

  Od września 2017r. do maja 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadził kolejną edycję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2017. GOPS pełnił funkcję organizacji partnerskiej...

Nabór do OHP w Trzebnicy

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Trzebini informuje o możliwości naboru na r. szk. 2018/2019 do: Szkoły Podstawowej dla Dorosłych do klasy VII i VIII, klasy III Gimnazjum dla Dorosłych Branżowej Szkoły...