GOPS GDÓW

Wydawanie żywności 11.03.2019 r.

W dniu 11 marca br. w ramach Programu Operacyjnego- Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie po raz kolejny przeprowadził wydawanie żywności. Tym razem dostawa składała się z 11 produktów...

Uwaga!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że dnia 4 marca 2019 r., od godziny 9:00 do 16:00 strony nie będą przyjmowane z powodu szkolenia pracowników socjalnych na ul. Myślenickiej 145. Za utrudnienia przepraszamy!...

Informacja o wydawaniu żywności 11.03.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018  nastąpi wydanie paczek żywnościowych osobom zakwalifikowanym do programu.   Żywność wydawana...

WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                                                                Gdów, dnia 28.02.2019r.   WOLNE STANOWISKO PRACY   DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO   ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO kl_inf_rekrutacja gops gdów  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-3/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-2/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego”   w ramach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

                                                                                                                                              Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-1/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej...