GOPS GDÓW

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

                                               Gdów,  31.01.2019 r.     Dotyczy: sprostowania w sprawie zapytania ofertowego GOPS-4221-3/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, iż sprostowaniu ulega punkt VII przedmiotowego zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „VII. Miejsce, sposób...

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Gdów,  31.01.2019 r.     Dotyczy: sprostowania w sprawie zapytania ofertowego GOPS-4221-2/2019   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, iż sprostowaniu ulega punkt VII przedmiotowego zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:   „VII. Miejsce,...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Nasz znak: GOPS-4221-3/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem w pracy. ( Niniejsze zapytanie ma...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Nasz znak: GOPS-4221-2/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-1/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-1/2019

Nasz znak: GOPS-4221-1/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego...

Projekt aktywizacji zawodowej pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Warunki uczestnictwa w projekcie:...

Ponawiamy ofertę na dotyczącą świadczeń opiekuńczych

Ponawiamy ofertę na dotyczącą świadczeń opiekuńczych

Ponawiamy ofertę na świadczenia opiekuńcze w związku z tym, że nie wpłynęła kompletna oferta https://bip.malopolska.pl/gopswgdowie,a,1537796,gops-5025-9-o2018-zapytanie-ofertowe.html

Szukamy chętnego do pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych

Szukamy chętnego do pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Książnice od zaraz w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32 wew. 221 lub osobiście...