GOPS GDÓW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-3/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia „Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-2/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia.„ Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego”   w ramach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo” w ramach projektu pt. „Profesjonalna pomoc” nr projektu POWR.02.05.00-00-0134/17

                                                                                                                                              Gdów, 8 luty 2019 r. GOPS–4221-1/19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przeprowadzenie szkolenia „Realizacja pracy socjalnej...

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

                                               Gdów,  31.01.2019 r.     Dotyczy: sprostowania w sprawie zapytania ofertowego GOPS-4221-3/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, iż sprostowaniu ulega punkt VII przedmiotowego zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „VII. Miejsce, sposób...

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Sprostowanie – Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Gdów,  31.01.2019 r.     Dotyczy: sprostowania w sprawie zapytania ofertowego GOPS-4221-2/2019   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, iż sprostowaniu ulega punkt VII przedmiotowego zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:   „VII. Miejsce,...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-3/2019

Nasz znak: GOPS-4221-3/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Skuteczna komunikacja interpersonalna, obsługa klienta, praca z trudnym klientem, radzenie sobie ze stresem w pracy. ( Niniejsze zapytanie ma...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-2/2019

Nasz znak: GOPS-4221-2/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Praca socjalna metodą kontraktu socjalnego ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu...

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-1/2019

Zapytanie ofertowe GOPS-4221-1/2019

Nasz znak: GOPS-4221-1/2019 Zapytanie ofertowe z dnia 23 stycznia 2019 r. Na przeprowadzenie szkolenia nt. Realizacja pracy socjalnej z rodziną niewydolną wychowawczo ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego...

Projekt aktywizacji zawodowej pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Warunki uczestnictwa w projekcie:...