Interwencja kryzysowa

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY PORADNICTWA INTERWENCJI I TERAPII W GOPS GDÓW

 

Zapraszamy

 

Specjaliści przyjmują osoby indywidualne-dorosłych, dzieci oraz pary i rodziny

 

terapeuta uzależnień, psychoterapeuta:

poniedziałek: w godz. 8:30 -17:00

środa: w godz. 16:00 – 19:00

 

interwent kryzysowy, psychoterapeuta:

poniedziałek, wtorek: w godz. 8:00 – 19:00

piątek: w godz. 8:00 – 14:00

 

psycholog, psychoterapeuta:

wtorek: w godz. 9:00 – 19:00

 

pracownicy socjalni: poniedziałek od 7:30-8:30

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
Spotkania zespołu:
godz. 9.00 wg harmonogramu na 2019 r.:
28 luty, 30 maj, 29 sierpień, 28 listopad

Ewentualne zmiany dni przyjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej ośrodka.
Skład zespołu: pracownik socjalny, policjanci, pedagog, pielęgniarka, przedstawiciel organizacji pozarządowej, koordynator Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator zawodowy.