GOPS GDÓW Blog

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU POPŻ PODPROGRAM 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że można składać wnioski na Podprogram 2021, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościową mogą otrzymać...

Gminny ośrodek pomocy Społecznej w Gdowie zatrudni terapeutę uzależnień – umowa zlecenie 10h/tygodniowo: Wymagania: Certyfikowany specjalista terapii uzależnień wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień...

Komunikat na temat pracy w GOPS Gdów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie apeluje do Mieszkańców, aby jeśli to możliwe ograniczyć wizyty w GOPS Gdów ul. Myślenicka 145 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Myślenicka 2(wejście od strony parkingu za szkołą)....

ZUS – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+. Ważne strony internetowe: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 – informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny...

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie będzie realizować...

Rekrutacja do projektu pn. “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowany przez PEFRON we współpracy z ZUS i CIOP

Powrót do zdrowia, powrót do pracy! Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania...

Dział Świadczeń Rodzinnych numer kontaktowy: 516-927-664.

Skip to content