Aktualności:

Ogłoszenie o naborze kandydata na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Podstawą prawną są Przepisy art. 3 pkt 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o

Darmowe webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 18 czerwca 2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji. Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadzi dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osobyz niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do ukończenia 16.

GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce tworzy grupy wsparcia dla seniorów, w związku z czym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00.

REFUNDACJA PODATKU VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 oraz 2024

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek za 2023 lub 2024 rok dostępny na stronie: https://www.gops.gdow.pl/druki-do-pobrania/ Do wniosku o refundację podatku VAT należy

Podprogram 2023 – Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: – dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł – dla osoby w rodzinie – 1 590 zł W przypadku osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Czym zajmuje się opiekun dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami? pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków, robienie zastrzyków, zmiana opatrunków, pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego, pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych, załatwianie spraw poza domem (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu), organizowanie wolnego czasu podopiecznemu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefonicznych pod numer

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATA NA KURATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydata na kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 12 251 42 38 wew. 213. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kurator ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024 Gdów, dnia 23 maja 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania.  1.       Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby pełnoletniej z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, upośledzonej umysłowoz zaburzeniami w miejscu zamieszkania tj. Gmina Gdów.  2.      Termin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                       

17 MAJA – Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

17 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. To idealna okazja do tego, by o nich mówić i pisać, zwiększając tym samym świadomość młodych osób dot. funkcjonowania telefonów i czatów zaufania dostępnych w Polsce. Infolinie pomocowe mają na celu pomoc najbardziej bezbronnej i wrażliwej grupie osób, podnosząc ich głos i przypominając o ich prawach.W Polsce

GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce tworzy grupy wsparcia dla seniorów, w związku z czym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00.

Podprogram 2023 – Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024 Gdów, dnia 23 maja 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz zaburzeniami psychicznymi

Przewiń do góry