Aktualności:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że na terenie powiatu wielickiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość). Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98

INFORMATOR-nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia

OFERTA PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Wiatowice od zaraz w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32 wew. 3 lub osobiście w GOPS.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATA NA KURATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydata na kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 12 251 42 38 wew. 213. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kurator ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Dnia 21 grudnia 2022 roku weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.  O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021 Plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje że rozpoczął kwalifikowanie do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywnościw ramach Podprogramu 2021 Plus Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 10,2 kgw tym: – powidła

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023  przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Gdów. Program będzie realizowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.  MODUŁ II  OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ – OPASKA BEZPIECZEŃSTWA Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania

OFERTA PRACY!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Książnice od zaraz w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32 wew. 3 lub osobiście w GOPS.

DODATEK ELEKTRYCZNY – dodatek na ogrzewanie prądem !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o wypłatę DODATKU ELEKTRYCZNEGO dla gospodarstw domowych. Wnioski będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie – Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Myślenicka 2 w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek i środa

KAMPANIA 'BIAŁA WSTĄŻKA”

„Mówimy nie przemocy wobec kobiet” W dniach od 25.11.2022r. do 10.12.2022 Gmina Gdów włącza się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która ma na celu na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Głównymi organizatorami gdowskiej edycji są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto w akcję aktywnie włącza się Komisariat Policji w Gdowie. Znakiem

#RozmawiajReaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu

Pomoc prawna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w PCPR w Wieliczce, informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu wielickiego. W każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 20:00. Zapisy są prowadzone pod numerami telefonów: 730 201 771, 12 278 20 00.

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że na terenie powiatu wielickiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób

INFORMATOR-nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie

OFERTA PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Wiatowice od zaraz w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021 Plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje że rozpoczął kwalifikowanie do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023  przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy

OFERTA PRACY!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych w miejscowości Książnice od zaraz w ramach umowy zlecenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/251-48-32

KAMPANIA 'BIAŁA WSTĄŻKA”

„Mówimy nie przemocy wobec kobiet” W dniach od 25.11.2022r. do 10.12.2022 Gmina Gdów włącza się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która ma na celu na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Pomoc prawna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w PCPR w Wieliczce, informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu wielickiego. W każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 20:00. Zapisy są prowadzone pod

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Przewiń do góry