Aktualności:

UWAGA NOWY WZÓR WNIOSKU o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła!!!

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepław związku z sytuacją na rynku paliw. Ww. ustawa wprowadza nową formę pomocy, jaką jest dodatek dla gospodarstw domowych (innych niż węgiel). UWAGA! Zawarta informacja i wniosek skierowany  jest wyłącznie do osób, które wykorzystują inne źródła ciepła niż węgiel – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Jesteś samotną osobą starszą lub mieszkasz z osobami bliskimi, które nie mogą zapewnić Ci wsparcia? Potrzebujesz interaktywnej opaski bezpieczeństwa? Zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie i weź udział w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie bierze udział w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”. Pomoc skierowana jest do osób w wieku

KAMPANIA 'BIAŁA WSTĄŻKA”

„Mówimy nie przemocy wobec kobiet” W dniach od 25.11.2022r. do 10.12.2022 Gmina Gdów włącza sięw ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która ma na celu na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Głównymi organizatorami gdowskiej edycji są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto w akcję aktywnie włącza się Komisariat Policji w Gdowie. Znakiem akcji

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej !!!

Zgodne z Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie nr 15/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. od 28 listopada br. ulegają zmianie godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W poniedziałki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 17.00. Pozostałe dni tak jak dotychczas tj. od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątki

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym – projekt realizowany przez PFRON

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma

Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem 3 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów. Podstawa prawna: a)       art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity

Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem 3 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:Świadczenie usług noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów. Świadczenie usług noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów. Podstawa prawna: a)       art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Jesteś samotną osobą starszą lub mieszkasz z osobami bliskimi, które nie mogą zapewnić Ci wsparcia? Potrzebujesz interaktywnej opaski bezpieczeństwa? Zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie i weź

KAMPANIA 'BIAŁA WSTĄŻKA”

„Mówimy nie przemocy wobec kobiet” W dniach od 25.11.2022r. do 10.12.2022 Gmina Gdów włącza sięw ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która ma na celu na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Głównymi

Przewiń do góry