Aktualności:

Zaproszenie na wykład pt. „Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne”

Wójt Gminy Gdów zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Gdów na wykład pt. „Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne” inaugurujący powstanie nowego punktu konsultacji psychologicznej, w ramach realizowanego przez Gminę Gdów i Ośrodek Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wykład  odbędzie się  w dniu 30 maja br. (wtorek) od godz. 18.30 w Centrum Kultury w Gdowie, a poprowadzi

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus – podniesienie kryterium dochodowego.

Od dnia 15 maja 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: – 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, – 1 410,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. Na terenie Gminy Gdów realizatorem programu

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza na spotkanie GRUPY WSPARCIA dla KOBIET, które w swoim codziennym życiu doznają bądź doznawały jakiejkolwiek formy przemocy. Zajęcia mają charakter warsztatowy, psychoedukacyjny. Uczestniczki zdobywają wiedzę odnośnie mechanizmów rządzących przemocą oraz poszerzają świadomość na temat własnych zasobów, obszarów do rozwoju, uczuć i potrzeb. Grupa prowadzona jest przez Panią Annę Sladkowską – psychoterapeutę, interwenta kryzysowego.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATA NA KURATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydata na kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 12 251 42 38 wew. 213. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kurator ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Dnia 21 grudnia 2022 roku weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.  O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r.

Bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1410,00 zł dla osoby w rodzinie, Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do

Nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany przez PCPR w Wieliczce

Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023. Szczegółowe informacje o Programie: Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do

BEZPŁATNE WEBINARIA DLA SENIORÓW

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informujmy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje bezpłatne webinaria (seminaria online) dla seniorów:– Webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję” inwestycyjną zaplanowane na 18 maja

PUNKT TERENOWY – WIENIEC.

Informujemy, że z przyczyn technicznych dyżur na punkcie terenowym w miejscowości Wieniec w dniu dzisiejszym tj.: 08.05.2023 r. się nie odbędzie.

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza na spotkanie GRUPY WSPARCIA dla KOBIET, które w swoim codziennym życiu doznają bądź doznawały jakiejkolwiek formy przemocy. Zajęcia mają charakter warsztatowy, psychoedukacyjny. Uczestniczki

Bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.Program skierowany jest do osób,

BEZPŁATNE WEBINARIA DLA SENIORÓW

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informujmy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną

PUNKT TERENOWY – WIENIEC.

Informujemy, że z przyczyn technicznych dyżur na punkcie terenowym w miejscowości Wieniec w dniu dzisiejszym tj.: 08.05.2023 r. się nie odbędzie.

Przewiń do góry