Aktualności:

Program POPŻ PODPROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022 – zgłoś się do udziału w programie !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie będzie realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1. dziećmi z orzeczeniem

W dniu 7 czerwca 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przeprowadził wydawanie żywności.

Pomocą objęto 269 osób w ok 118 rodzinach. Przekazano im 2340,12kg artykułów spożywczych. Wydawanie żywności odbyło się z zachowaniem wszelkich ostrożności: rodziny zostały poinformowane telefonicznie o której mają się zgłosić. Tym razem w paczkach znalazło się 7 produktów : filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, makaron jajeczny, powidła, koncentrat pomidorowy oraz groszek z marchewką. Wydawanie żywności odbyło się w

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA

Przypominamy, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach zlokalizowanych w budynkach: Starostwa Powiatowego w Wieliczce; Urzędu Gminy Kłaj; Urzędu Gminy Biskupice; Urzędu Gminy Gdów Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność

ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Малопольське воєводство – Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у зв’язку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0» оголошує НАБІР ДО ПРОЄКТУ „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку або продовження трудової діяльності Батьками Дітей до 3-х років та збільшення доступності послуг догляду за дітьми до 3-х років, зокрема в ґмінах з обмеженим доступом до цих послуг.ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ІНФОРМАЦІЮ

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną przekazuje linki z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w związku z prowadzoną kampanią „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” : wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine

Program POPŻ PODPROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób,

ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Малопольське воєводство – Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у зв’язку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0» оголошує НАБІР ДО ПРОЄКТУ „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną przekazuje linki z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w związku z prowadzoną kampanią „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Przewiń do góry