ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Pozyskaliśmy na ten cel 60.686,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Z pomocy skorzystać mogą osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci w wieku do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby objęte programem mogą otrzymać wsparcie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizacja programu  potrwa do 31 grudnia 2021r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 251 42 38 wew. 221

e-mail: sekretariat@gops.gdow.pl

Wartość dofinansowania: 60.686,00zł

Całkowity koszt zadania: 60.686,00zł

Przewiń do góry