Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii, gazu i żywności. Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego. Wysokość dodatku uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego.

Ponadto, na dodatek osłonowy w wyższej wysokości będą mogły liczyć te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W związku z powyższym, aby otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości w pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw i złożyć ją osobiście w Urzędzie Gminy lub elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.

Aby otrzymać dodatek należy wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Obsługą dodatku osłonowego w gminie Gdów będzie zajmował się Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. Dokumenty będzie można składać od 10 stycznia br. w GOPS-ie (przy ul. Myślenickiej, w budynku byłej Szkoły Podstawowej, wejście z parkingu z tyłu budynku).

Wniosek o wpłatę dodatku osłonowego

Przydatne linki:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/O/D20220001.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Przewiń do góry