Druki do pobrania

POMOC SPOŁECZNA

 

Druki dotyczące stypendium szkolnego

Druki – dodatek mieszkaniowy

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Formularze dotyczące świadczenia wychowawczego 500 +

Formularz zagranica SW

RODO 500+

 Formularze dotyczące świadczeń rodzinnych

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO – DOCHODY NIEOPODATKOWANE

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR (1)

Urlop wychowawczy – zaświadczenie dla pracodawcy ŚR

UZYSK NOWY po urlopie wychowawczym ŚR,FA

UZYSK ŚR,FA

UZYSK z działalności gospodarczej

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Zaświadczenie lekarskie/ wystawione przez położną

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEWGO na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024r

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Oświadczenie do SZO, ŚP

Formularz zagranica SR

ZAŁĄCZNIK NR 1 wlk.Brytania – obywatel polski

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wlk.Brytania – obywatel brytyjski

Formularze dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych

Zmiana rachunku bankowego wypłaty świadczenia

Prośba o wypłatę w kasie Urzędu Gminy

Formularze dotyczące jednorazowego świadczenia za życiem

Zaświadczenie lekarskie – ustawa ZA ŻYCIEM

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – ZA ŻYCIEM

Wniosek do świadczenia jednorazowego – ZA ŻYCIEM

Formularze dotyczące funduszu alimentacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Oświadczenie do wniosku FA o doch. nieopodatkowanych

ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA

Oświadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_zalacznik do wniosku FA

OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Czyste powietrze

Wniosek o zaświadczenie

CZYSTE POWIETRZE – załączniki do wniosku

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023 rok

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za 2024 rok

Ulotka dla wnioskodawcy

RODO refundacja podatku VAT

Przewiń do góry