Druki do pobrania

POMOC SPOŁECZNA

 

Druki dotyczące stypendium szkolnego

Druki – dodatek mieszkaniowy

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Formularze dotyczące świadczenia wychowawczego 500 +

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 2021/2022 + RODO

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 2019/2021 + RODO

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Formularz zagranica SW

RODO 500+

Formularze dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + 

Wypłata w kasie Urzędu gminy Gdów

Zmiana rachunku bankowego wypłaty świadczenia

 Formularze dotyczące świadczeń rodzinnych

2021/2022 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2021/2022 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO – DOCHODY NIEOPODATKOWANE

2020/2021 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2020/2021 ZAŁĄCZNIK  DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO – DOCHODY NIEOPODATKOWANE 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR (1)

Urlop wychowawczy – zaświadczenie dla pracodawcy ŚR

UZYSK NOWY po urlopie wychowawczym ŚR,FA

UZYSK ŚR,FA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

2021/2022 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

2020/2021 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Zaświadczenie lekarskie/ wystawione przez położną

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

2020/2021 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

2021/2022 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Oświadczenie do SZO, ŚP

Formularz zagranica SR

ZAŁĄCZNIK NR 1 wlk.Brytania – obywatel polski

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wlk.Brytania – obywatel brytyjski

Formularze dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych

Zmiana rachunku bankowego wypłaty świadczenia

Prośba o wypłatę w kasie Urzędu Gminy

Formularze dotyczące jednorazowego świadczenia za życiem

Zaświadczenie lekarskie – ustawa ZA ŻYCIEM

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – ZA ŻYCIEM

Wniosek do świadczenia jednorazowego – ZA ŻYCIEM

Formularze dotyczące funduszu alimentacyjnego

2021/2022 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2021/2022 Oświadczenie do wniosku FA o doch. nieopodatkowanych

2020/2021 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2020/2021 Oświadczenie do wniosku FA o doch. nieopodatkowanych

ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA

Oświadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_zalacznik do wniosku FA

OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Czyste powietrze

Wniosek o zaświadczenie

CZYSTE POWIETRZE – załączniki do wniosku

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula RODO dodatek osłonowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia

OŚWIADCZENIE POD ODP KARNA

Przewiń do góry