INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                                        Gdów, 06.06.2024r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, reprezentowany przez Małgorzatę Cebula – Jamka – Dyrektora, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: rehabilitacji w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  realizowanej na terenie Gminy Gdów w okresie od teraz do 31.12.2024r. informuje, iż Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Agnieszka Kąkol, zam. 32-420 Gdów

Całkowita cena brutto jednej godziny oferty: 150,00 zł

UZASADNIENIE

  1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.06.2024r. do Zamawiającego wpłynęły 1 oferta (złożona osobiście).
  2. Nie wpłynęły żadne oferty po terminie składania ofert, ani też oferty nieważne.

Wybrana oferta Wykonawcy – Agnieszka Kąkol, zam. 32-420 Gdów.

                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        

                                                                                                             w Gdowie

                                                                                             mgr Małgorzata Cebula – Jamka

Przewiń do góry