RODO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI (BI) GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE

1. Administrator Danych Osobowy (ADO)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie
adres: ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
e-mail: sekretariat@gops.gdow.pl
tel.: (12) 251-48-32

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) Ewa Batko
adres: ul. ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
e-mail: batko.ewa@gmail.com

3. Administrator Systemu Informatycznego (ASI)
adres: ul. ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
tel: (12) 251-48-32
e-mail: maciekstr@gmail.com

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, dalej jako „GOPS Gdów” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników i współpracowników.  Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. Obowiązek informacyjny administratora danych – GOPS Gdów względem podmiotu danych (Klauzula RODO) oraz  Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Gdowie

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GOPS Gdów”.

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODO –czytaj
  2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO – czytaj
  3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – UODO – czytaj
Przewiń do góry