Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Sursum Corda mieszkańcy Gminy Gdów mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mogą skorzystać z nieodpłatnych mediacji

Celem programu jest zapewnienie równego dostępu do pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie to prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie Surum Corda przygotowało następujące materiały:

  1.     E-PORADNIKI PRAWNE
  2.     E-BIULETYN
  3.     E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  4.     EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

Na stronie projektowej znajdują się materiały edukacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.

Przewiń do góry