OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy (limit 240 godzin w ciągu roku).

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. Roku życia posiadającymi orzeczenie
    o niepełnosprawności lub:
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI OPIEKUNA WYTCHNIENIOWEGO NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie prosimy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do dnia 13 listopada 2023 r.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 3

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

Przewiń do góry