Aktualności:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                       

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTY GOPS-5025-4-O/2024

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                       

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje osób chętnych do realizacji zadania: świadczenie przez rehabilitanta specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez rehabilitanta specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania tj. Bilczyce 32 – 420 Gdów. Usługa świadczona przez rehabilitanta 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w dni robocze z wyłączeniem dni świątecznych, w okresie od teraz do 31.12.2024r. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefonicznych pod numer 12 251 42 38 wew. 221 –

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                  

GOPS-5025-4-R/2024 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTY

GOPS-5025-4-R/2024                                                                                                                       

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024 Gdów, dnia 15 kwietnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania.  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby pełnoletniej z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, upośledzonej umysłowoz zaburzeniami w miejscu zamieszkania tj. Gmina

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024 Gdów, dnia 15 kwietnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz

Przewiń do góry