Aktualności:

Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem6 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:  Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów. Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1-4 , art. 13 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy (limit 240 godzin w ciągu roku). Głównym celem

INFORMACJA

Informujemy, iż dnia 31 października 2023 r. (tj. wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gdów! Uprzejmie informujemy, że od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy domowej na terenie gminy Gdów. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych niezbędnych do opracowywania gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Szczytnikach w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy

W dniu 03.10.2023r. w Szkole Podstawowej w Szczytnikach odbyło się spotkanie dzielnicowego i pracowników socjalnych, a zarazem członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej z uczniami ww. placówki, dotyczące profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. W spotkaniu uczestniczyło 50  dzieci z klas I – IV Celem spotkania było działanie profilaktyczne w ramach  przeciwdziałania agresji wśród dzieci i

DODATEK GAZOWY

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA

Informujemy, iż dnia 31 października 2023 r. (tj. wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gdów! Uprzejmie informujemy, że od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy potrzeb

DODATEK GAZOWY

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O refundację podatku VAT

Przewiń do góry