Aktualności:

Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem 3 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów. Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów. Podstawa prawna: a)       art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem 3 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów. Podstawa prawna: a)       art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zamierza realizować Program w ramach pobytu (limit 240 godzin w ciągu roku) dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin

WYDANIE ŻYWNOŚCI

W dniu 28 września 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przeprowadził wydawanie żywności. Pomocą objęto 269 osób w ok 118 rodzinach. Przekazano im 2356,4kg artykułów spożywczych. Wydawanie żywności odbyło się z zachowaniem wszelkich ostrożności: rodziny zostały poinformowane telefonicznie o której mają się zgłosić. Tym razem w paczkach znalazło się

UWAGA NOWY WZÓR WNIOSKU o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła!!!

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepław związku z sytuacją na rynku paliw. Ww. ustawa wprowadza nową formę pomocy, jaką jest dodatek dla gospodarstw domowych (innych niż węgiel). UWAGA! Zawarta informacja i wniosek skierowany  jest wyłącznie do osób, które wykorzystują inne źródła ciepła niż węgiel – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

WYDANIE ŻYWNOŚCI

W dniu 28 września 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przeprowadził wydawanie żywności. Pomocą objęto 269 osób w ok

Przewiń do góry