Aktualności:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – nowy okres świadczeniowy 2023/2024

31 października 2023 r. upływa termin składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób, które chcą mieć ciągłość przyznania świadczeń. Wnioski mogą zostać złożone w formie elektronicznej w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia lub metodą tradycyjną w formie wniosku „papierowego” opatrzonego własnoręcznym

Darmowe webinarium dla seniorów i ich opiekunów – 23 listopada 2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23

Zakończenie Podprogramu 2021 PLUS

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie uprzejmie informuje, iż zostało zakończone wydawanie żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021 PLUS. GOPS pełnił funkcję organizacji partnerskiej współpracując z Bankiem żywności w Krakowiei zajmował się przyjmowaniem wniosków, kwalifikowaniem osób, organizacją dostaw artykułów spożywczych jak również wydawaniem paczek żywnościowych. Pomocą żywnościową objęte były osoby, które znajdują

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, do którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie po raz kolejny planuje przystąpić. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osobyz niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której

Zakończenie Podprogramu 2021 PLUS

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie uprzejmie informuje, iż zostało zakończone wydawanie żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021 PLUS. GOPS pełnił funkcję

Przewiń do góry