Aktualności:

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

GOPS-MG-5025-4/2024                                                                                                                       

CYBERPRZEMOC – zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Pierzchowie.

W dniu 9.04.2024r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w składzie: dzielnicowi Komisariatu Policji Szymon Bała i Tomasz Duda oraz pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie Małgorzata Grabowska na prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas  IV-VII wraz z nauczycielami (ok. 90 osób). Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadzi dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osobyz niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do ukończenia 16.

GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce tworzy grupy wsparcia dla seniorów, w związku z czym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Gdów, dnia 3 kwietnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania.  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby pełnoletniej z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, upośledzonej umysłowoz zaburzeniami w miejscu zamieszkania tj. Gmina Gdów. Termin realizacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Podstawą prawną są Przepisy art. 3 pkt 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku    o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz

GRUPA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce tworzy grupy wsparcia dla seniorów, w związku z czym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Gdów, dnia 3 kwietnia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osobyz zaburzeniami psychicznymi w

Przewiń do góry