Aktualności:

Małopolska: ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością

Małopolska: ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (21 września) ZUS i PFRON zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać m.in. o: rehabilitację leczniczą ZUS, orzekanie w sprawie niezdolności do pracy, prawo do dostępności, a także o model kompleksowej rehabilitacji z PFRON. Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Sursum Corda mieszkańcy Gminy Gdów mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mogą skorzystać z nieodpłatnych mediacji Celem programu jest zapewnienie równego dostępu do pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia

Małopolska: eksperci ZUS i NFZ doradzą

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (14 września) ZUS i NFZ zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać o świadczenia dla osób niezdolnych do pracy lub niesamodzielnych i sprawy dotyczące promocji oraz profilaktyki zdrowia. Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Chrzanowie we współpracy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

MAMY DAJĄ RADĘ! WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE SAMOTNYCH KOBIET W CIĄŻY I SAMOTNYCH MATEK WYCHOWUJĄCYCH DZIECI DO PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.: „Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.” Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Młode Mamy – Pomagamy!” Celem projektu jest udzielenie

DODATEK WĘGLOWY – gdzie można składać wnioski !!!

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Gdów informuje, że właściwy wniosek można składać w biurze Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Biuro zajmujące się obsługą mieszkańców  w zakresie  „dodatku węglowego” znajduje się w  budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Myślenickiej 2 (I piętro, wejście od strony północnej – parkingu, pokój nr 1). W celu ułatwienia mieszkańcom

Stypendia szkolne – termin składania wniosków na rok 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdowie informujemy, że od 01 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium szkolne wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku. Informujemy również, że w trakcie roku szkolnego 2022/2023 uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 12 251 42 38 wew.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Sursum Corda mieszkańcy Gminy Gdów mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mogą skorzystać z nieodpłatnych mediacji Celem programu jest zapewnienie równego

Małopolska: eksperci ZUS i NFZ doradzą

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (14 września) ZUS i NFZ zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać o świadczenia dla osób niezdolnych do pracy lub

DODATEK WĘGLOWY – gdzie można składać wnioski !!!

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Gdów informuje, że właściwy wniosek można składać w biurze Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Biuro zajmujące się obsługą

Przewiń do góry