Pokonać samotność i nudę – aktywny Senior w Gminie Gdów

DYŻUR INTERWENTA I COACHA

Harmonogram dyżury prawnika

GOPS HARMONOGRAM GRUDZIEŃ

GOPS HARMONOGRAM LISTOPAD

GOPS HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK

GOPS HARMONOGRAM WRZESIEŃ

GOPS HARMONOGRAM CZERWIEC

GOPS HARMONOGRAM MAJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KWIETNIU

PLAKAT

 

Nabór uczestników do projektu:

 

Pokonać samotność i nudę – aktywny Senior w Gminie Gdów

 

Od 1 kwietnia 2019r. do 15 grudnia 2019r. na terenie Gminy Gdów będzie realizowany projekt socjalny mający na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin pn. „Pokonać samotność i nudę aktywny Senior w Gminie Gdów”. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody oraz środków własnych Gminy Gdów. Grupą docelową projektu to osoby po 60 roku życia z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Projekt ma na celu zmniejszenie zagrożenia biernością, a przede wszystkim izolacją społeczną seniorów zamieszkujących Gminę Gdów. Projekt ukierunkowany jest na osoby starsze, a zaplanowane działania projektowe mają na celu osiągnięcie efektów takich jak: nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami, wzrost poczucia własnej wartości, poprawa samopoczucia, nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego, budowanie prawidłowych relacji międzypokoleniowych, odkrycie swoich zasobów i możliwości, nabycie wiedzy nt. swojego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, Wszystkie działania podjęte w ramach projektu ukierunkowane są również w celu rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych naszych seniorów.

Projekt obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla seniorów z terenu gminy Gdów.

Planowane zajęcia:

 1. Warsztaty informatyczne,
 2. Warsztaty językowe,
 3. Warsztaty artystyczno – folklorystyczne,
 4. Warsztaty plastyczne,
 5. Warsztaty artystyczne – taniec,
 6. Wakacyjne zajęcia plenerowe -plener malarski,
 7. Warsztaty z prawnikiem,
 8. Indywidualne konsultacje prawne, interwenta kryzysowego i coacha dla seniorów,
 9. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne,
 10. Spotkania seminaryjne dla seniorów ze specjalistami /geriatra, psychiatra, neurolog/,
 11. Warsztaty – jak udzielić pierwszej pomocy.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany wernisaż wystawy prac wykonanych przez uczestników projektu. Podczas wernisażu uczestnicy projektu zaprezentują program artystyczny przygotowany na warsztatach artystyczno – folklorystycznych oraz warsztatach tanecznych. Wernisaż będzie doskonałym momentem na wielopokoleniowe spotkanie w miłej atmosferze i zacieśnienie więzi społecznych.

Chętnych prosimy o kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Myślenicka 145 tel 12 251 42 38 wew 221 – osoba do kontaktu Justyna Warciak.

Przewiń do góry