Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osób oraz dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie.

W przypadku osób w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (600,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

Przewiń do góry