Posiłek

Posiłki oraz świadczenia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc taka może być udzielona doraźnie lub okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie i przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Posiłki przyznawane są również dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są realizowane działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

– dzieci i uczniów korzystających z żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku,

– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Świadczenia te realizowane są w formie:

–  posiłku,

–  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

Do pomocy kwalifikuje się:

–  osoba samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% z kwoty 776 zł

–  osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% z kwoty 600 zł

Przewiń do góry