PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał dofinansowanie ze środków od Wojewody w formie dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w ramach realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Wartość dofinansowania: 2 000,00 zł

Całkowita wartość zadania : 2 500,13 zł

Przewiń do góry