Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla tych, którzy wymagają świadczeń zdrowotnych i innych form pomocy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność ŚDS ma na celu pomaganie podopiecznym w przezwyciężaniu codziennych problemów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka ma również uczyć samodzielności, współistnienia w grupie, a także zapewnić wszechstronny rozwój psychoruchowy. Do zadań ŚDS należy również systematyczne prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz integrowanie uczestników z osobami niepełnosprawnymi z innych ośrodków i instytucji działających na terenie naszej gminy i poza nią.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w  miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.

 Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę psychologiczną, terapeutyczną, medyczną.

Usługi świadczone w Środowiskowym Domu samopomocy są bezpłatne.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Wydanie decyzji kierującej poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie, oraz zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr.  tel. 12 251 48-32 wew.221.

Przewiń do góry