Stypendia szkolne – termin składania wniosków na rok 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdowie informujemy, że od 01 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium szkolne wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku.

Informujemy również, że w trakcie roku szkolnego 2022/2023 uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 12 251 42 38 wew. 223.

Przewiń do góry