Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gdów, 21 grudzień 2023 r.

GOPS–4320-5/2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, iż unieważnia postępowanie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług  schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów”.

Zamawiający informuje, że we wskazanym w otwartym konkursie ofert terminie tj. 20 grudnia 2023r. do godz. 9:00  do Zamawiającego nie wpłynęły żadne formularze ofertowe.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie
mgr Małgorzata Cebula- Jamka

Przewiń do góry