GOPS GDÓW

Pomoc żywnościowa

W dniu 16 marca br. w ramach Programu Operacyjnego- Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie kolejny raz rozprowadził pomoc żywnościową. Tym razem dostawa składała się z 20 produktów takich...

Projekt pod nazwą „Skuteczna pomoc społeczna”

Od miesiąca marca 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie rozpoczął realizację projektu konkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Linia wsparcia dla osób w kryzysie 800 70 2222

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji,...

Warsztaty kulinarne

12 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie odbyły się warsztaty kulinarne. Wydarzenie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram...

Projekt „Akcja Aktywizacja”

Od dnia 01.11.2017 na terenie województwa małopolskiego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Akcja Aktywizacja” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0318/17 Projekt ma na celu aktywizacje zawodową i społeczną,...