Gdzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze

Gdzie można złożyć wniosek:

Wnioski u ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można złożyć w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, trzecie piętro w budynku obok Urzędu Gminy Gdów (nad bankiem) w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek  od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 15:30, czwartek – dzień wewnętrzny/bez przyjmowania stron, piątek od 7:30 do 15:30.

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + on-line?

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Wnioski można również złożyć elektronicznie za pomocą:

– systemu informatycznego –  http://empatia.mpips.gov.pl – dla posiadaczy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-puap.

– platformy PUE ZUS – http://pue.zus.pl dla posiadaczy podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e-puap oraz uwierzytelnionego konta pue ZUS.

– bankowości elektronicznej – tożsamość potwierdzona przez bank.