INFORMACJA 500 +

Nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego 500+ rozpoczął się i trwa od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022.

W związku z tym w przypadku chęci korzystania z tego świadczenia należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu,
o którym mowa w ust. 1.

Przewiń do góry