Przeciwdziałanie przemocy

PRZEMOC I TY

KAŻDY CZŁOWIEK
ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
CZŁOWIEK
doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
DZIECI I MŁODZIEŻ
mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
KAŻDY CZŁOWIEK
doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
KAŻDY CZŁOWIEK
ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
KAŻDY CZŁOWIEK
ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
KAŻDY CZŁOWIEK
ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Z Polskiej Deklaracji w Sprawie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

PAMIĘTAJ !!!

 

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ

 

POWIEDZ NIE !!!

 

-przemoc raz stosowana powtarza się
-jeśli dotąd tolerowałeś/tolerowałaś bicie i poniżające traktowanie, nigdy nie jest za późno,
aby przerwać łańcuch przemocy
-chroń siebie, nie włączaj się do walki bo tylko spotęgujesz agresję
-masz prawo i obowiązek chronić siebie i własne dzieci, wezwij policję
-bądź konsekwentny/a, twoje wahanie może zniechęcić funkcjonariuszy do kolejnej
interwencji
-złóż formalny wniosek aby osoba stosująca przemoc została ukarana

 

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM

 

Art.207 Kodeksu Karnego

 • 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą
  najbliższą lub inną osobą pozostająca w stałym lub
  przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
  małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze
  stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
 • 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2
  jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,
  sprawca podlega karze pozbawienia wolności
  od lat 2 do 12

JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ ?  SZUKASZ INFORMACJI, POMOCY,
WSPARCIA ?

ZAPRASZAMY !!!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-420-GDÓW 145
poniedziałek w godz. 7.30-18.00;
wtorek – czwartek: w godz.7.30-15.30

piątek w godz. 7,30-14,00
tel.12/ 251 48 32, 12/ 251 42 38
e-mail: gops@gdow.pl
strona internetowa: www.gops.gdow.pl

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY PORADNICTWA INTERWENCJI I TERAPII  W GOPS GDÓW

 

Specjaliści przyjmują osoby indywidualne – dorosłych, dzieci oraz pary i rodziny

 

terapeuta uzależnień, psychoterapeuta: poniedziałek: w godz. 12.00 -17.00

środa: w godz. 15.00 – 19.00

interwent kryzysowy, psychoterapeuta:  poniedziałek, wtorek: w godz. 8.00 – 19.00

piątek: w godz. 8.00 – 14.00

psycholog, psychoterapeuta: piątek: w godz. 10.00 – 17.00

 

pracownicy socjalni: poniedziałek od 7.30-8.30

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
Spotkania zespołu:
godz. 9.00 wg harmonogramu na 2019 r.:
28 luty, 30 maj, 29 sierpień, 28 listopad

Ewentualne zmiany dni przyjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej ośrodka.
Skład zespołu: pracownik socjalny, policjanci, pedagog, pielęgniarka, przedstawiciel organizacji pozarządowej, koordynator Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator zawodowy.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY GDÓW
32-420 GDÓW 40
tel.12/ 251 61 05
środa w godz.8,00-16,00

piątek w godz. 12,00-17,00

 

KOMISARIAT POLICJI
32-420-GDÓW 32
tel.12/ 251 40 07
całodobowo

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
32-420 GDÓW 402
poniedziałek – piątek 8,00-18,00
tel. 12/ 251 40 09 lek.H.Matuszyk
tel. 12/ 251 48 29 lek.O.Dubiel
tel. 12/ 251 44 88 lek.K.Ptak
Opieka całodobowa w godz. 18,00 do 8,00 rano
oraz w niedziele i święta tel. 12 / 346 24 05

 

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ S.C
32-420- GDÓW, NIEGOWIĆ 55
tel. 12/ 251 92 55
poniedziałek-piątek 8,00 – 18,00